Børkop Pensionistforening 


BPF Generalforsamling d. 23. okt. 2023Dagsorden med referat.


1. Valg af dirigent. Svend.


2. Valg af stemmetællere. Flemming og Ernest.


3. Formandens beretning. Der har i løbet af året været 10 bestyrelsesmøder.


Hver anden fredag fra august til maj, er der Banko og Bowling, og der er mellem 50 og 70 deltagere, og til bowling ca. 25 deltagere.

Foreningen har 351 medlemmer.


Juleturen gik først til Grænsehandel i Süderlügum, og bagefter til Rudbøl Kro.

4 dages ferietur, gik til Harzen med overnatning i Hahnenklee. 42 deltagere.

Vi var på en dagtur til Fur med blind guide på øen og 53 deltagere ( fuld bus )

3-dagstur til Sydsjælland, Falster, Møn og Lolland med overnatning i Nykøbing.


4. Kasserens regnskab. Godkendt


5. Fastsættelse af kontingent. Uforandret kr. 100 / person.


6. Indkomne forslag: ingen, men flere kom med forslag til rejser og ture og dem vil bestyrelsen se på.


7. Valg til bestyrelsen. Ernest Brown, webansvarlig, udtræder af bestyrelsen, og afløses af 1. Suppleant Knud Yderholm som bliver ny webansvarlig.

Inga Knudsen udtræder også, efter ca. 15 år, og afløses af Svend Nommesen.

Ingeborg genvalgt.

Karin Andersen genvalgt og overtager Bowling efter Inga.

Erik Grabow genvalgt.

Bestyrelsesmedlemmer der ikke er på valg:

Tonny Holm, Bente Bovê, Margit Lehmann og Knud Andresen.


8. Valg af suppleanter: Knud Jensen, Erik Grønhøj ( nyvalgt )


9. Valg af revisorer: Anne Marie Jensen ønskede ikke genvalg og blev afløst af Jonna Jensen.

Karen Yderholm blev genvalgt.


10. Valg af suppleanter: Flemming Rasmussen og Inga Knudsen.


11. Valg af fanebære: Knud Andresen genvalgt og Knud Yderholm valgt som suppleant.På bestyrelsens vegne Tonny Holm og Knud Yderholm.